Sino sino ang mga dating pangulo ng pilipinas

Tags: is it true that drake and rihanna are datinghow english men behave when they are datingare whitney and andrew still datingTeen 121 sex chatnorth somerset datingGerman chat sexbot

Sang-ayon sa Biblia, sa aklat ng mga awit 90:2 ganito ang sabi: “WALA PA ANG MGA BUNDOK, HINDI MO PA NILALANG, HINDI MO PA NILILIKHA ITONG BUONG DAIGDIGAN, IKAW NOON AY DIYOS NA, PAGKAT IKAW AY WALANG HANGGANG,” madaling sabi, ang Dios ay walang simula at walang katapusan, kaya siya ay tinawag na INFINITO DEUS YESERAYE.Halos higit sa kalahating milyon ang nakiisa sa paghahatid sa kanya sa huling hantungan sa Manila Memorial Park kung saan magkatabi ang kanilang himlayan ng asawa niyang si Ninoy.Sapagkat kilala na bilang peryodista at mas naunag sumukat si Osmena bilang politiko.Ganito ang nakasulat sa Biblia: , sinabi ng Dios: NGAYON LALANGIN NATIN ANG TAO AYON SA ATING WANGIS.Sa KARUNUNGAN LIHIM, ang 24 na kanununuang matatanda o 24 Ancianos ang kausap at kasama ng INFINITO DEUS YESERAYE ng likhain ang tao.Ang DIOS NA WALANG SIMULA’T WAKAS (INFINITO DEUS YESERAYE) ay iisa lamang at nag-iisang lumitaw kaya’t sa kanya nagmula ang lahat-lahat…..Nagkaroon lamang ng demonyo nang ang isang espiritu na kanyang nilikha ay nagtangkang agawan siya ng kapangyarihan kaya’t itoy kanyang ipinatapon sa kailaliman ng lupa.Tayo po ay binigyan ng DIYOS AMA ng sariling pag-iisip kaya kung ano man po ang inyong paniniwala o relihiyon ay aking iginagalang at hindi ko hinihikayat ang sinoman na maniwala at sumunod sa aking kinagisnang paniniwala.ANG BLOG KONG ITO AY AKING ILALAHATLA HINDI PARA MAGYABANG KUNDI UPANG MAILAPIT ANG TAO SA NAG-IISANG DIOS AMA (INFINITO DEUS YESERAYE) NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT NA MAY GAWA NG LANGIT AT LUPA AT LAHAT NG MGA BAGAY NA NAKIKITA AT HINDI NAKIKITA.ay ganito ang nasasaad: Bago likhain ng Dios ang sandaigdigan ay kanya munang inihanda ang Apat na Elemento na siyang magiging sangkap sa sanlibutan. Ang wika ng Dios ay : ACNA TURVATE SODEM AC SODEM TEASET BUITARAP ACME MIMJARUL LEGARA HAMUSA VINESA MATUMI EROP BUNSIRAP, nang ito’y masabi lumitaw ang lupa, lumalagablab ang init ng Apoy, umihip ang simoy ng Hangin at rumaragasa ang alon ng tubig.At muling nagsalita ang Dios ng “CREAVIT SECTIBUS CAELUM ET TERRAM” (ibig sabihin ay simulan ko nang gawin ang langit at ang sanlibutan) at nagsalita pa muli ang Diyos ng ganito: MANAOT LUMBRATE ACTIVE DENS MEAVITA DEUS SANCTE MEUS, nang matapos itong sabihin nagkabuklod-buklod ang lupa, tubig, apoy at hangin.

SHOW COMMENTS

Comments Sino sino ang mga dating pangulo ng pilipinas

The Latest from 7gnomovtmb.ru ©